Начало2020-02-25T12:10:50+00:00

БИЗНЕСИ

УЧИЛИЩА

РОДИТЕЛИ

Децата

виждат ли смисъл в ходенето на училище?

Според национално проучване 95% от шестокласниците казват, че обичат да ходят на училище и то е важна част от живота им. В същото време половината от тях биха избягали от час при първа възможност. Защо? Защото не разбират как преподаваното в час им помага да постигнат мечтите и целите си.

Успешното училище е училището, което с мисъл подкрепя всяко дете, не просто, за да не отпадне от училище, а за да не отпадне смисъла да от ходенето на училище.

Факти

Задълбочава се демотивацията за учене сред децата в прогимназиален етап. Тя е още по-силно изразена в районите с висока безработица и ниско образование на родителите.

80% от децата харесват учителите си, но не харесват начина на преподаване и учене. 95% вярват, че е важно да ходиш на училище, но половината биха избягали от час при първа възможност.

те не вярват, че представителите на местната общност биха ги подкрепили безвъзмездно и добронамерено.

но не знаят как да подобрят работата си.

е твърде рано децата сами на избират къде и какво ще учат.

Решение

Извън училище е интересно и различно, затова децата провеждат заниманията си с професионалистите на техните работни места и докато интересът им е силен, учителят може да направи по-лесно препратката защо това, което учим в училище е важно за живота извън него. Срещата с професионалистите е много въздействаща. Първата положителна реакция на децата заради времето, което професионалистите им отделят, е усещането им за стойност, втората – поемането на отговорност – “трябва да оправдая доверието”. И така постепенно се увличат да изпълнят поставените им задачи, които включват усвояване на знания от учебния материал.

Включваме целия випуск в Програмата, като групите се формират от деца от различни паралелки. Този подход променя цялостно динамиката на випуска, създават се нови приятелства. Децата разкриват нови способности и възможности за изява. Директорите съобщават, че деца които не ходят на училище или са с лоша дисциплина, посещават редовно заниманията на професионалистите, променят поведението си, с което дават възможност и на учителите да променят отношението и подхода си към тях.

Показваме на учителите как да използват принципите на социо-емоционалното учене, да въвличат децата в процеса на учене и да правят разбираеми връзки между училището и живота извън него. Самите учители, които участват в Програмата отбелязват, огромната разлика в интереса на децата когато са извън и в училище.

Насърчаваме директорите сами да се свържат с местните професионалисти и да им предложат да се включат в Програмата. За трите години нямаме отказ от страна на професионалистите, дори напротив има повече желаещи от необходимото. След съвместната им работа, училището открива колко много ресурс може да акумулират, ако създаде мост между училището и общността.

ЗА ПРОГРАМАТА

ЗА НАС

КОНТАКТИ