Loading...
Бизнеси2020-02-27T07:02:25+00:00

Училището има смисъл и бизнеса – кратка история на успеха

В основата на Програма “Училището има смисъл” е партньорството на училища с местни малки и средни предприемачи и професионалисти с цел децата да могат да видят практическата приложимост на изучаваното в училище и възможностите за професионална реализация в близост до своето населено място. През изминалите три години шестокласниците в училищата участници посещаваха всяка седмица различни специалисти и се учеха да бъдат дърводелци, земеделци, пожарникари, природозащитници, IT специалисти, готвачи, шивачи, озеленители, HR специалисти и много други. След това в училище обсъждаха преживяното и го свързваха с материала по математика, география, биология и т.н. В края на втората година от работа по Програмата, 90% от учениците посочват, че след посещенията при професионалистите, има е станало по-интересно в училище, а 74% заявяват, че знанията им по различните предмети в училище са се променили. Освен повишаване на интереса им към ученето, децата подобриха и уменията си за общуване.

Как ще продължим занапред?

Разработихме методология, която училищата могат да ползват, за да прилагат Програмата. Може да изтеглите Наръчник за прилагане на програмата тук. Желанието ни е тя да се осъществява във възможно най-много населени места и ще продължаваме да оказваме подкрепа там, където е необходимо.

По време на летните лагери с учениците, се фокусирахме предимно върху изграждане на качества като отговорност, емпатия, последователност, търпение и креативност. Лагерите ни показаха, че резултатите от една седмица фокусирана работа с децата в посока развитие на социалните и емоционалните им умения са сравними с резултатите от месеци работа по програмата в училище.   

Така дойде и най-смелата ни инициатива до момента – създаването на Зелен образователен център ЕЛА!

Търсехме място, в което децата да се свързват с природата, за да можем в крайна сметка да ги подкрепим да се свържат със себе си и другите. Да осъзнаят по свой начин живия свят около нас и своето място в него. 

Купихме старо училище в село близо до София и му вдъхваме нов живот. 

Вярваме, че сме на прав път и освен отдаденост и мотивация, имаме и стриктен бизнес план.

За осъществяването на тази мечта ще имаме нужда от професионална подкрепа от бизнеса – доброволци, материали, средства, идеи! 

Прочетете повече за център ЕЛА.

Подкрепете създаването на центъра в платформата Global Giving.

Включете Вашата компания

Подкрепете децата от Програмата!

Какво бихте предложили като партньор на училището?