Проведе се първо обучение по програма “Училището има смисъл”

На 13-ти и 14-ти април Център за приобщаващо образование проведе обучение за прилагане на програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. В него се включиха повече от 40 участника – директори, учители, ресурсни учители, педагогически съветници и психолози, представители на учебни заведения от цялата страна.

В края на миналата и началото на тази година проведохме 28 областни срещи, на които бяха представени добрите резултати от Програмата. Това обучение е първото от кампанията, която Центъра провежда за популяризирането на Програмата. На него присъствалите имаха възможността да научат в детайли за прилагането на програмата – с много примери и споделени добри практики.
На срещата в София присъстваха и представители от училищата, които прилагат Програмата в момента. Те отговаряха на участниците с конкретни примери от своята работа. В двудневното обучение не спазихме „класиката“ на класно-урочната система с лекторски подход, а насърчавахме участниците да се включват в представяния и дискусии.

Обратните връзки от присъствалите показват високата оценка за важността на програмата, добрите споделени практики и организацията на събитието. Екипът ни благодари за доверието и е обнадежден за бъдещите обучения.

Равносметката сочи, че повече от половината присъствали, са готови да прилагат програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ в техните училища. Това ясно показва, че според образователните специалисти Център за приобщаващо образование е разработил програма полезна и в помощ на българските училища.

Следващото обучение с пожелалите да научат как и защо да прилагат програмата в техните училища,  ще бъде на 08 юни в София. За повече информация относно него, може да се свържете с Цветан Кадиев на e-mail: ts.kadiev@cie-bg.eu .

 

 

 

 

2019-09-20T11:00:20+00:00