28 областни срещи с учители и директори за програма “Училището има смисъл”

В периода от ноември 2018 г.  до януари 2019 г.   Център за приобщаващо образование проведе информационна акция по популяризиране на Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. Програмата представлява целогодишна извънкласна работа на шестокласници с различни професионалисти от района, които нагледно показват на децата в какво се състои професията им. Целта е връзката между училищния живот и по-нататъшния успешен професионален път да стане по-видима за учениците.

След успешно проведените първи две пилотни години на Програмата в Тетевен и Брезово, Център за приобщаващо образование започна работа с нови пет училища в България – ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче, СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, ОУ “Н.Й.Вапцаров”, с. Селановци, ОУ „Христо Никифоров“; гр. Ловеч, ОУ „Васил Левски“, гр. Белене. Като следваща стъпка  по разпространението на Програмата бяха предвидени информационни срещи във всички 28 областни града. За целта екипът на Център за приобщаващо образование организира 28 последователни срещи с директори и учители от всички регионални центрове в страната.  На тях присъстваха над 580 учители/директори представители на повече от 20% от българските училища. Срещите бяха осъществени със съдействието на Министерство на образованието и науката и Регионалните управления на образованието по места. Всички учители и директори, които след срещите са изявили желание да прилагат Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ в своите училища, ще имат възможност да се запознаят детайлно с добрите практики и натрупания от двете години опит по време на обща среща през април 2019 г. Тогава ще бъдат обучени координатори от цялата страна как да прилагат Програмата в своите населени места.

2020-02-25T16:31:37+00:00