Loading...
Родители2020-02-27T07:10:49+00:00

Програмата Ви дава още една възможност за общ език с училището. Позволява Ви да общуват по-задълбочено, не за оценките и успеха на детето, а за неговото развитие и бъдеще. Тя дава на децата навременна възможност да се замислят за мечтите си и за пътя, който води към осъществяването им. Засилва откривателския дух и любознателността им, но и ги учи да отговорност към себе си и заобикалящия ги свят. В немалко случаи участието в Програмата помага на децата по-реалистично да оценят предизвикателствата, уменията и значимостта на професиите на родителите си. 

Работата по Програмата за пореден път ни показа колко е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите и с обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят около нас и своето място в него. За нас е важно тези умения да се изграждат в среда, която предразполага и стимулира  децата сама по себе си. Така се роди новата ни мечта. Изграждаме уникален за България зелен образователен център в малко село близо до София, като даваме нов живот на старото училище. 

Включете се като родител

Подкрепете децата от Програмата!

Съобщение